BIOREZONANS W TECHNOLOGII NLS - Mezator M1

Innowacyjnie wspieraj zdrowie swojej rodziny!

MEZATOR M1

 

Unikalne urządzenie do

diagnostyki organizmu

oraz

likwidacji dolegliwości pacjenta

na wyciągnięcie ręki!

 

 

Technologia NLS jest jedną z metod diagnostyki łączącą w sobie zagadnienia z dziedziny matematyki, fizyki, informatyki, medycyny oraz biomedycyny.

 

Przedstawiamy Państwu Biorezonansowy Skaner Magnetyczny Technologii NLS Mezator M1 -  unikalne na polskim rynku urządzenie do diagnozy i terapii biorezonansowej. Umożliwia ono nie tylko szybkie zdiagnozowanie stanu organizmu, ale i natychmiastowe usunięcie jego dolegliwości!

Urządzenie bowiem szybko wychwytuje i niszczy nieprawidłowe wibracje magnetyczne emitowane przez chorobę. Pobudza kolejno odporność organizmu do działania.

 

FUNKCJE URZĄDZENIA:

 

1. Funkcja wykrywania ciała. Wykrywa ogólnoustrojowo 12 wielkich układów, setki organów, gruczołów i komórekPozwala wykryć zawczasu tysiące chorób, lista 120000 dla całego ciała zapewnia dokładną detekcję. Klient może zobaczyć obecny stan narządów, izapoznać się z prognozą stanu zdrowia na następnych 3 do 5 lat, a także poznać rozkład trendu żywotności komórek.

2. Funkcja analizy obiektów. Pozwala analizować pokarmy, preparaty zdrowotne... Pozwala stwierdzić, czy dany artykuł ma wpływ na stan ludzkich narządów, czy może powodować ich uszkodzenie, dzieki czemu pozwala wprowadzić równowagę w życie pacjenta.

3. Funkcja regeneracji. Odbudowa i naprawa energia spektralną we wczesnych stadiach choroby lub gdy stan chorobowy nie jest jeszcze w pełni wykształcony, szczególnie w przypadkach poprawy stanu ognisk bólu daje bardzo dobre efekty.

 

 

To genialne urządzenie najpierw przetwarza biosygnały (drgania rezonansowe) wysyłane przez organizm, następnie wysyła „zapytania” - wahania elektromagnetyczne o niskim natężeniu - i w ciągu kilku sekund otrzymuje rezonansową „odpowiedź”, rozpoczynając błyskawiczną akcję ratunkową. Pacjent może kontynuować rozpoczęty proces przywracania naturalnej odporności organizmu podczas kolejnych wizyt. (Sprawdź FAQ: Jak należy przygotować się do badania w Technologii NLS?)

Urządzenie umożliwia m.in.:


 • analizę struktur i tkanek na poziomie komórkowym,
 • wykrywanie pasożytów, wirusów, bakterii, infekcji i grzybów oraz ich lokalizację,
 • prognozę stanu zdrowia - dzięki analizie rozkładu trendu żywnotności komórek Pacjent otrzyma prognozę stanu zdrowia na kolejne 3-5 lat.

 

BIOREZONANSOWY SKANER MAGNETYCZNY Technologii NLS diagnozuje:

 • - układ sercowo-naczyniowy,
 • - przewód pokarmowy,
 • - układ płciowo-moczowy,
 • - układ kostno-mięśniowy,
 • - układ oddechowy,
 • - narządy wzroku i słuchu oraz wspomagających,
 • - układ nerwowy,
 • - układ odpornościowy,
 • - diagnozowanie alergii,
 • - analizy laboratoryjne (MORFOLOGIA KRWI, parametry
 • biochemiczne, hormony, pierwiastki śladowe).

 

Magnetyczny Skaner Diagnostyczny:

 

diagnozuje 688 jednostek chorobowych,

genetuje 877 różnych raportów dotyczących stanu zdrowia,

wykrywa 192 patogenów i wirusów, przeprowadza 120 000 testów diagnostycznych,

jeden organ skanuje w 3 sekundy, cały organism – w 20 minut,

posiada VEGETOTEST, dzięki któremu dopasowuje preparaty do schorzenia (baza 3381 preparatów alopatycznych, homeopatycznych, suplementów),

dzięki analizie entropicznej ocenia i monitoruje na bieżąco stopień zaawansowania choroby

 

Technologia NLS

Biorezanansowy Skaner Magnetyczny Technologii NLS jest urządzeniem, które należy do zupełnie nowej klasy urządzeń, określanych mianem interfejsów mózgowych.

Czym są tego typu urządzenia? W dzisiejszym świecie każdy z nas doświadcza wszechobecnego zalewu informacji ze wszystkich możliwych stron. Każdego dnia mają miejsce zarówno mniej ważne jak i doniosłe odkrycia, każdego roku producenci rozwijają i produkują dziesiątki nowych urządzeń oraz maszyn. Oczywiście, nie ma w tym nic złego, jednak prowadzi to do tego, że ludzie gubią się w morzu informacji i zaczynają tracić szerszą perspektywę.

Jeszcze sto lat temu poprawna diagnoza wymagała od lekarza opierania się na tysiącach lat doświadczeń oraz obserwacji swoich poprzedników. Dziś poprawna diagnoza wymaga przeprowadzenia wielu kosztownych badań oraz analiz. Co pomagało lekarzom w stawianiu właściwych diagnoz? Odpowiedzią na to pytanie jest niewytłumaczalne uczucie zwane intuicją.

Jednak współczesnej nauce udało się dokonać znaczącego przełomu i przybliżyć do zrozumienia zjawiska intuicji. Okazuje się, że kluczem do rozwiązania tej zagadki są elektromagnetyczne wibracje o bardzo niskiej częstotliwości, które są odpowiedzialne za przesyłanie informacji do mózgu, z pominięciem typowych zmysłów. Człowiek rozpoznaje jedynie jeden rodzaj informacji spośród dziesięciu milionów, większość z nich jest przetwarzana w podświadomości. Informacje znajdujące się w sferze podświadomości można wydobyć na światło dzienne – zarówno sponanicznie, jak również dzięki odmiennym stanom świadomości, takim jak hipnoza, sny, medytacja lub poprzez zażywanie środków psychotropowych.

Cały świat jest głęboko połączony siecią wielorakich sygnałów informacyjnych. My – ludzie – także stanowimy część tej sieci. Właśnie dlatego techniki pozwalające na wydobycie informacji z ludzkiej podświadomości są postrzegane jako priorytet w rozwoju nauki oraz społeczeństwa w nadchodzącym wieku.

Nowe odkrycia mają szczególne przełożenie na jeden z najważniejszych obszarów zainteresowań naukowców – medycynę, gdyż otwierają one nowe możliwości diagnostyki, znacząco różne od konwencjonalnych badań ultrasonograficznych oraz tomografii komputerowej, stanowiące nieocenioną pomoc w prowadzeniu masowych badań profilaktycznych całej populacji.

Zarówno teoretyczne rozważania, jak również eksperymenty, które pozwoliły na stworzenie używanego przez Nas urządzenia, zostały rozpoczęte pod koniec XIX wieku przez genialnego wynalazcę oraz naukowca, Nikolę Teslę. Badania te zostały następnie podjęte i rozwinięte przez George’a Lakhovsky’ego – naukowca, który zajmował się badaniem oddziaływania fal radiowych i ich wpływu na zdrowie zwierząt oraz stan roślin, a także amerykańskiego badacza R. Rife’a, który badał wpływ zarówno fal radiowych, jak również promieniowania elektromagnetycznego na ludzkie ciało.

W roku 1950 w Rosji, R. Voll odkrył i opracował urządzenie pozwalające na elektryczne badanie punktów akupunkturowych ludzkiego ciała. Metoda opracowana przez Volla była pierwszym sposobem na badanie stanu energetycznego organizmu opartym o sprzęt. Badanie to polega na testowaniu przewodności elektromagnetycznej na punktach końcowych poszczególnych me- ridianów na ciele badanego, z wykorzystaniem do tego celu specjalnej sondy. Wyniki badania w formie cyfrowych lub graficznych wskaźników, mogły posłużyć do wykrycia stanów zapalnych, zmian dystroficznych lub atrofii na poszczególnych meridianach oraz odpowiadających im organach.

Ocena stanu organu przeprowadzona jest bezpośrednio przez rezonansowe wzmocnienie promieniowania badanego organu i pobór wskaźników metodą bezkontaktową z wykorzystaniem czynników przerzutnikowych. Stworzono specjalne oprogramowanie, które we współpracy z urządzeniami telemetrycznymi oraz lekarzem prowadzącym badają działanie mózgu pacjenta, a następnie w zależności od celu badania oraz konfiguracji urządzenia konwertują te informacje do sekwencji pulsów przy użyciu specjalnego czujnika. Łączy się to z faktem, że ludzki mózg otrzymuje sygnał dotyczący potrzeby zbadania danego organu. Sygnał jest następnie przekierowywany na monitor, a także na słuchawki – w formie fal elektromagnetycznych odpowiadających zdrowemu ciału ludzkiemu. Jest to możliwe dlatego, że każdy organ i każda komórka ludzkiego ciała posiada własne spektrum fal elektromagnetycznych. Wysyłając sygnał, zadajemy niejako pytanie – co się dzieje w danym organie? W odpowiedzi na nasze pytanie, mózg pacjenta daje nam odpowiedź – właśnie dzięki czynnikom przerzutnikowym.

Nasze Urządzenie oferuje cyfrowy czynnik przerzutnikowy, symulowany przez mikroprocesor urządzenia przy użyciu oprogramowania oraz analogowego czynnika przerzutnikowego – tranzystora p-n, który zwiększa wiarygodność badania.

Oryginalna wersja Urządzenia stworzona przez Rosjan wykorzystywała słuchawki jako induktory pola elektromagnetycznego, a ich czętotliwość oscylacyjna była zbliżona do fal theta mózgu. W urządzeniach, które powstały później, słuchawki były wykorzystywane już jako przekaźniki fal elektromagnetycznych, zbliżonych do fal alfa mózgu. Wy- korzystywanie fal elektromagnetycznych w diagnostyce przynosi doskonałe rezultaty.

 

Metoda Analizy NLS

Metoda analizy nieliniowej odnosi się do technik opierających sie na badaniu energii, jednak organoleptyczna ocena uszkodzeń ciała także obejmuje stan jego energii. W wielu przypadkach stan energii odpowiada uszkodzeniom somatycznym, jednak są przypadki, w których problemy energetyczne wyprzedzają zaistnienie problemów somatycznych.

Obecny model Naszego Urządzenia został stworzony w celu umożliwienia jednoczesnej analizy danych z wielu kanałów. Pozwala on na przeprowadzenie analizy sygnałów w punktach kontrolnych z bardzo dużą szybkością. Kluczowym jest, by pamiętać że skale oraz poziomy użyte w analizie są wyłącznie przybliżeniami i służą głównie ocenie zdolności przystosowawczych organizmu (wzmacnianie, słabnięcie). Nawet najbardziej widoczne rozbieżności nie mogą być jednoznacznie uznane jako przejawy choroby przed przeprowadzeniem wstępnych badań oraz porównań.

Podczas badania specjalista ma możliwość oceny kondycji oraz rezerw organizmu pacjenta w danym momencie. Przykładowo, nawet pomimo faktu, że pacjent nie cierpi na żadne poważne schorzenia, silna depresja, nieregularne spożywanie posiłków, problemy ze snem, długa praca przy komputerze oraz inne czynniki powodują, że w badaniu może pojawić się wiele słabych wyników. Po przeciwnej stronie spektrum mogą leżeć pacjenci cierpiący na przewlekłe choroby o łagodnej postaci, co może skutkować wynikami na poziomach lepszych wyników. Może to oznaczać, że pacjent jest odpowiednio leczony, przyjmuje odpowiednie leki, a organizm ma wystarczające siły oraz rezerwy.

W sytuacjach, w których pacjent przeszedł operację wycięcia wyrostka robaczkowego lub innego organu, badanie może wskazać wynik zbliżony do lepszego lub wręcz przeciwnie, wyniki mogą wskazywać na występowanie ciężkiej choroby. Wynika to z faktu, że urządzenie nie jest w stanie przeprowadzić badania nieistniejącego organu, do którego mózg ciągle wysyła sygnały (efekt fantomowy).

 

Leczenie przy pomocy Metaterapii

Terapia biorezonansowa (Metaterapia) stanowi przełomową technologię badawczą, opartą o fizykę kwantową. Słowo „biorezonans” wywodzi się od rezonansu – synchronizacji, balansu, współbrzmienia. Stres powoduje zablokowanie przepływu energii, co z kolei powoduje choroby oraz dolegliwości.

Metaterapia pomaga usunąć te blokady, pozwalając ciału na pełne wyzdrowienie. Metaterapia jest bezinwazyjną i bezbolesną techniką, wzmacniającą układ odpornościowy organizmu. Jest bezpieczna nawet dla dzieci oraz kobiet w ciąży.

Terapia biorezonansowa przeprowadzana przy pomocy Naszego Urządzenia opiera się na strategicznym rozmieszczeniu induktorów magnetycznych na powierzchni czaszki. Sygnały elektromagnetyczne są przesyłane przez słuchawki w celu oczyszczenia blokad naturalnego przepływu energii w ciele. Aby całkowicie wyleczyć organizm, wymagane jest kilka sesji terapeutycznych, gdyż pierwsze sesje służą przeprowadzeniu kompleksowej diagnozy stopnia zaawansowania blokad, związanych ze schorzeniami pacjenta. Czujniki komputerowe zapisują dane, podczas gdy elektrody wywierają działanie lecznicze na organizm.

Przez wiele wieków metody medycyny naturalnej, takie jak akupunktura, homeopatia oraz ziołolecznictwo skutecznie wykorzystywały te zasady. Metaterapia stanowi rozwinięcie tych me- tod, jednak zarazem stanowi zupełnie nowe podejście do ich założeń, wykorzystujące nowoczesną technologię komputerową oraz elektronikę. Dzięki temu zawsze możliwe jest znalezienie odpowiednich częstotliwości, które są dostosowane do potrzeb każdego pacjenta oraz które maja najskuteczniejsze działanie lecznicze. Dzięki oddziaływaniu na ciało w dokładnie ustalony sposób, system aktywuje samoleczenie organizmu oraz wspomaga proces usuwania toksyn.

Główną zaletą programu Metaterapii, oferowaną przez Urządzenie  jest to, że automatycznie dostosowuje ono swoje parametry, w związku z czym nie jest konieczne ręczne wzmacnianie fluktuacji fizjologicznych oraz odwracanie zmian patologicznych.

Działanie wszystkich procesów w ciele jest sterowane poprzez energię meridianów oraz centralny układ nerwowy. Jednak w dzisiejszych czasach, nowoczesny styl życia sprawia, że wszystkie najważniejsze procesy mogą zostać łatwo zakłócone z powodu wewnętrznych i zewnętrznych źródeł stresu, zbyt wysokich wymagań otoczenia, spożywania nieekologicznej, nienaturalnej i przetworzonej żywności, smogu, toksyn w otaczającym środowisku oraz zadrażnień geopatycznych. Ciało reaguje na wszystkie te czynniki przewlekłym stresem, mogącym doprowadzić do problemów z działaniem układu odpornościowego, w rezultacie doprowadzając do wystąpienia pełnego spektrum różnych objawów: przemęczenia, alergii, przewlekłych chorób itd. W takiej sytuacji leczenie poszczególnych objawów jest bezcelowe, gdyż pełne wyzdrowienie jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki pełnej detoksykacji ciała, redukcji stresu oraz reaktywowaniu systemów regulacyjnych – meridianów oraz centralnego układu nerwowego. Metaterapia doskonale radzi sobie ze wszystkimi tymi zadaniami.

Metaterapia sprawia, że ciało lepiej radzi sobie z wykrytymi problemami, toksynami oraz alergenami, a także pozwala mu na eliminowanie zagrożeń wynikających z tych czynników. Dodatkowo, terapia neutralizuje przyczyny schorzeń – przewlekły stres oraz zakłócenia odpowiedzi centralnego układu nerwowego. Oba te czynniki pozwalają na reaktywację układu odpornościowego oraz samoleczenie organizmu, umożliwiając leczenie nawet przewlekłych chorób organów wewnętrznych.

Terapia przy pomocy stosowanego przez Nas Urządzenia jest przyjemna i odprężająca. Optymalizuje układ energetyczny organizmu, wzmacnia układ odpornościowy, a także możliwości samoleczenia ciała. Pacjenci odczuwają przypływ sił witalnych, zwiększoną aktywność oraz przypływ energii do życia – bardzo często nawet po pierwszej sesji terapeutycznej. Wskutek terapii poprawia się zdolność radzenia sobie ze stresem oraz wyższa jakość życia codziennego. Także ból oraz inne objawy zmniejszają się już po pierwszej sesji terapeutycznej z urządzeniem.

Pomimo swojego szerokiego spektrum działania, metaterapia jest bardzo delikatnym i nieinwazyjnym sposobem leczenia. Pola elektromagnetyczne, którym poddawany jest organizm, są niewielkie w porównaniu do pól elektromagnetycznych, na których działanie jesteśmy narażeni w codziennym życiu. Nie stwierdzono dotychczas żadnych przeciwwskazań oraz skutków ubocznych metaterapii, jest ona bezpieczna także dla dzieci.
 

Leczenie przy pomocy informacji

Zarówno meridiany akupunkturowe, jak również wszystkie układy ciała, które otrzymują informacje oraz energię z tych meridianów – nerwy, organy, tkanki – mogą ulegać pozytywnym oddziaływaniom wywoływanym przez odpowiednie sygnały informacyjne z zewnątrz. Do sygnałów takich należą między innymi sygnały częstotliwości substancji, pierwiastków śladowych, ziół lub leków homeopatycznych.

Terapia biorezonansowa jest bezbolesnym zabiegiem leczniczym, pomagającym w rozwiązywaniu ukrytych przyczyn stanów chorobowych i problemów zdrowotnych poprzez ocenę, a następnie wyrównanie braku równowagi energetycznej organizmu. Każda materia, niezależnie od swojego stanu, rezonuje na określonej częstotliwości fal elektromagnetycznych – ludzkie ciało nie jest w tym przypadku wyjątkiem. Toksyny, znajdujące się w ciele, a także infekcje, środki chemiczne oraz metale ciężkie zmieniają organizm, który zaczyna przyzwyczajać się do nowej częstotliwości, co powoduje choroby oraz inne dolegliwości. Przy użyciu biorezonansu, układ energetyczny ciała jest modyfikowany, co pozwala na powrót do zdrowia, jednocześnie ułatwiając ludziom wyjście z nałogów, wyleczenie alergii oraz przewlekłego bólu.

Dzieje się tak, ponieważ biorezonans ułatwia i wzmacnia samoleczenie oraz detoksykację organizmu. Ciało potrzebuje regularnie wydalać zgromadzone toksyny, aby umożliwić substan- cjom odżywczym docieranie do poszczególnych komórek i tkanek. Aby terapia biorezonansowa była w pełni skuteczna, pacjenci powinni dodatkowo stosować zdrową dietę (PO BADANIU PACJENT OTRZYMUJE SPERSONALIZOWANE SZCZEGÓLNE ZALECENIA DIETETYCZNE), którą zaleci specjalista, wraz ze wszystkimi suplementami, które będą potrzebne dla zapewnienia pełnej skuteczności leczenia.

Leczenie przy pomocy Urządzenia prowadzi do korekty naruszonej wewnętrznej równowagi organizmu, promieniowań koherentnych za pomocą preparatów informacyjnych (metazodów).

Metazody są specyficznymi kombinacjami koherentnych częstotliwości, znalezionych przez komputer, wykorzystywanymi w celu otrzymania gotowych form lekowych z ukierunkowanym działaniem przez odwrócenie kształtu fali zjawiska patologicznego o 180 stopni. Otrzymuje się je za pomocą aparatury, realizującej przeniesienie informacji częstotliwościowej (spektralnej), wziętej z ogniska patologii, na wykorzystywaną przez chorych w toku leczenia matrycę (np: wodę). Sposób leczenia jest podobny do tego wykorzystywanego w protokole leczniczym NES-Pro. Tym można wyjaśnić szeroki zakres działania preparatów oraz brak negatywnych skutków ubocznych oraz przeciwwskazań dla stosowania przy równoległym stosowaniu konwencjonalnych środków medycznych.

Funkcja Reprinter Urzadzenia pozwala na umieszczenie informacji z wzorców w różnych nośnikach. Reprint stanowi swojego rodzaju kopię, składającą się z częstotliwości odpowiadających leczonemu organowi. Istnieje możliwość naładowania cieczy dzięki zmianie jej częstotliwości. W procesie przekazywania ładunku cieczy, jej częstotliwości są odwracane, tak, że stanowią odwrotność „nieprawidłowych” pomiarów. Dzięki temu jest możliwe zbliżenie działania organów do ich strukturalnej częstotliwości. W tym celu należy umieścić matrycę – np: wodę w komorze rezonansowej.
 

Gdzie sprawdza się Metaterapia?

 • W leczeniu przewlekłych chorób zwyrodnieniowych, chorób autoimmunologicznych, nowotworów (jako terapia dodatkowa).
 • We wzmacnianiu słabego układu odpornościowego, leczeniu przewlekłych infekcji.
 • W leczeniu ostrego oraz przewlekłego bólu oraz stanów zapalnych.
 • W leczeniu zmęczenia, osłabienia, problemów ze snem, depresji, migren, schorzeń psychosomatycznych.
 • W leczeniu alergii, wrażliwości na substancje chemiczne, elektrowrażliwość, egzemy, neurogennego zapalenia skóry.
 • W leczeniu zaburzeń hormonalnych, skutków menopauzy oraz PMS.
 • W leczeniu chorób związanych z dojrzałym wiekiem.
 • W leczeniu chorób dzieci: problemów ze wzrostem, problemów wychowawczych.
 • W leczeniu objawów takich, jak ból pleców, ból stawów, skurcze, zapalenia stawów.
 • W leczeniu kontuzji oraz złamań.
 • W medycynie sportowej, jako pomoc w przygotowaniu do zawodów.

Uwaga: Jak każda terapia, Metaterapia nie może zagwarantować 100% skuteczności w leczeniu wszystkich schorzeń. Efekty mogą różnić się w zależności od przypadku oraz Pacjenta. Zawsze oprócz Metaterapii, a szczególnie, gdy nie przyniesie ona oczekiwanych skutków, konieczne są dalsze konsultacje z lekarzami oraz leczenie medyczne.

 

Odwiedź Nasz wyjątkowy SKLEP INTERNETOWY już dziś!:

 

 

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.