Promocja sunshinehealthcare.pl

O Nas

Dietetyka Kliniczna
Dietetyka Pediatryczna
Polityka Zdrowia Publicznego

Epidemiologia

Medycyna Genomowa

Medycyna Stylu Życia


Clinical Dietetics
Paediatric Dietetics
Politics of Public Health

Epidemiology

Genomic Medicine

Lifestyle Medicine

 

By stać sie specjalistą i pasjonatką powyższych dziedzin, w tym specjalności Europejskiej Polityki Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, z tematyki której przygotowuje pracę doktorską, oraz entuzjastką stylu życia symbiotycznego z natura, Jolanta Garcia zdobyla praktykę i wiedzę na uczelniach: Uniwersytet Jagielloński, Stanford University, Polski Instytut Dietetyki, Harvard Medical School, University of Manchester, University of Exeter, Johns Hopkins University, University of Tokyo.

Zdrowym stylem życia Jolanta zajmuje sie prywatnie i zawodowo od ponad 10 lat. Z pasją pomaga Pacjentom różnych grup wiekowych, w tym dzieciom, prowadząc terapie żywieniem. Wspiera czynnie edukację ekologiczną oraz praktykuje medycynę profilaktyczną m.in. poprzez spersonalizowany plan dietetyczny oraz odpowiednią aktywność fizyczną. W trakcie studiów politologicznych i prawniczych, odbyła praktykę w Parlamencie Europejskim w trakcie jego pracach co-decyzyjnych z Radą ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH). Prowadzi także Profesjonalną Europejską Organizację Konsultingową (PECO), specjalizujacą sie m.in. w Europejskich Politykach Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, a także Turystyki, Migracji i Inwestycji w Sektorze Demokratyczno - Obywatelskim, w tym odnawialnych źródeł energii. Jest także Niezależnym Ekspertem Komisji Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego UE w Dziedzinie Badań Naukowych.

Jako członek wielu prestiżowych stowarzyszeń światowych i europejskich, w obrębie działania których stale poszerza i sprawdza swoją wiedzę, regularnie bierze udział w tematycznych konferencjach międzynarodowych.

“W praktyce spotykam się z Pacjentami z Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Polski oraz innych krajów, pomagajac im oczyścić organizmy z nagromadzonych toksyn, m.in. pasożytniczych oraz z pozostalości leków allopatycznych, a także wynikających z szeregu błędów żywieniowych dnia codziennego, wywołujacych obciążenia i schorzenia dietozależne. Przygotowanie każdej regeneracyjno - terapeutycznej diety zaczynam m.in. od nieinwazyjnej, bezpiecznej i bezbolesnej diagnostyki zdrowia organizmu za pomocą urządzeń, będących jednym z najnowocześniejszych, najbardziej zadziwiających i perspektywicznych osiągnięć medycyny, takich jak biorezonansowy Skaner Magnetyczny Technologii Nielinearnej NLS (1) oraz Analizator Składu Ciała Bioimpedancji Elektrycznej. W moich gabinetach najważniejszymi gośćmi zawsze są dzieci:)“

(1) unikalna aparatura diagnostyczna, oparta na analizie widmowej (spectralnej) wirujących pól magnetycznych żywych organizmów, dotychczas stosowana w medycynie lotniczej


Jolanta Garcia is a specialist in Clinical Dietetics, Paediatric Dietetics, Epidemiology and Genomic Lifestyle Medicine as well as Medical Law and Politics, specialising in European Policy of Health and Food Security (in which she is preparing a doctoral thesis). She is a passionate adherant to a lifestyle symbiotic with nature. She holds diplomas and certificates from Jagiellonian University of Krakow, Stanford University, Polish Institute of Dietetics, Harvard Medical School, University of Manchester, University of Exeter, Johns Hopkins University and the University of Tokyo.

From the concept of a healthy lifestyle she has been working privately and professionally for over 10 years, helping patients of all age groups, including children, offering a range of nutritional therapies and lifestyle plans. Jolanta actively supports environmental and ecological education (eg. organic farming and food organising). She also practices preventive medicine through personalized diet plans and appropriate physical activity schedules. During political and law studies at one of the best universities in Europe, she worked in the European Parliament in its co-decision making with the Agriculture and Fisheries Council (AGRIFISH). She is the Director of the Professional European Consultancy Organization (PECO), specializing in analysis of e.g European Policies for Public Health and Food Safety, as well as Tourism and Foreign Investments in the Citizens' Sector. She is an Independent Expert for the European Commission under the EU's 7th Framework Program for Research.
„In my practice I meet Patients from France, UK, USA, Poland and elsewhere, helping them purify their bodies from accumulated parasitic toxins and residues of allopathic drugs, triggering the burden and diet-related diseases. Preparing each therapeutic diet I start with non-invasive general health diagnostics of the organism using state-of-the-art devices such as the bio-resonance magnetic scanner of non-linear technology NLS (1) and the bio-impedance electrode body analyzer. In my offices the most important guests are always children :)“

(1) unique diagnostic equipment, using the spectral analysis of rotating magnetic fields of living organisms, previously used mostly in aviation medicine.

 

Przykłady Certyfikatów

Certificates Examples

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.