Promocja sunshinehealthcare.pl

O Nas

Dietetyka Kliniczna
Dietetyka Pediatryczna
Polityka Zdrowia Publicznego

Epidemiologia

Medycyna Genomowa

Medycyna Stylu Życia


Clinical Dietetics
Paediatric Dietetics
Politics of Public Health

Epidemiology

Genomic Medicine

Lifestyle Medicine

 

By stać sie specjalistami i pasjonatami powyższych dziedzin, w tym specjalności Europejskiej Polityki Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności oraz entuzjastami stylu życia symbiotycznego z natura, zdobylismy praktykę i wiedzę na uczelniach: Uniwersytet Jagielloński, Stanford University, Polski Instytut Dietetyki, Harvard Medical School, University of Manchester, University of Exeter, Johns Hopkins University, University of Tokyo.

Zdrowym stylem życia zajmujemy sie prywatnie i zawodowo od ponad 10 lat. Z pasją pomagamy Pacjentom różnych grup wiekowych, w tym dzieciom, prowadząc terapie żywieniem. Wspieramy czynnie edukację ekologiczną oraz praktykujemy medycynę profilaktyczną m.in. poprzez spersonalizowany plan dietetyczny oraz odpowiednią aktywność fizyczną. W trakcie studiów politologicznych i prawniczych, odbylismy praktykę w Parlamencie Europejskim w trakcie jego pracach co-decyzyjnych z Radą ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH). Prowadzimy także Profesjonalną Europejską Organizację Konsultingową (PECO), specjalizujacą sie m.in. w Europejskich Politykach Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, a także ECO Turystyki, Migracji i Inwestycji w Sektorze Demokratyczno - Obywatelskim, w tym odnawialnych źródeł energii. Jestesmy także Niezależnymi Ekspertami Komisji Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego UE w Dziedzinie Badań Naukowych.

Jako członkowie wielu prestiżowych stowarzyszeń światowych i europejskich, w obrębie działania których stale poszerzamy i sprawdzamy swoją wiedzę, regularnie bierzemy udział w tematycznych konferencjach międzynarodowych.

“W praktyce spotykam się z Pacjentami z Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Polski oraz innych krajów, pomagajac im oczyścić organizmy z nagromadzonych toksyn, m.in. pasożytniczych oraz z pozostalości leków allopatycznych, a także wynikających z szeregu błędów żywieniowych dnia codziennego, wywołujacych obciążenia i schorzenia dietozależne. Przygotowanie każdej regeneracyjno - terapeutycznej diety zaczynam m.in. od nieinwazyjnej, bezpiecznej i bezbolesnej diagnostyki zdrowia organizmu za pomocą urządzeń, będących jednym z najnowocześniejszych, najbardziej zadziwiających i perspektywicznych osiągnięć medycyny, takich jak biorezonansowy Skaner Magnetyczny Technologii Nielinearnej NLS (1) oraz Analizator Składu Ciała Bioimpedancji Elektrycznej. W moich gabinetach najważniejszymi gośćmi zawsze są dzieci:)“ - Jolanta Garcia, Founder & CEO

(1) unikalna aparatura diagnostyczna, oparta na analizie widmowej (spectralnej) wirujących pól magnetycznych żywych organizmów, dotychczas stosowana w medycynie lotniczej


We are specialists in Clinical Dietetics, Paediatric Dietetics, Epidemiology and Genomic Lifestyle Medicine as well as Medical Law and Politics, specialising in European Policy of Health and Food Security. We are passionate adherants to a lifestyle symbiotic with nature. We hold diplomas and certificates from Jagiellonian University of Krakow, Stanford University, Polish Institute of Dietetics, Harvard Medical School, University of Manchester, University of Exeter, Johns Hopkins University and the University of Tokyo.

From the concept of a healthy lifestyle we have been working privately and professionally for over 10 years, helping patients of all age groups, including children, offering a range of nutritional therapies and lifestyle plans. We actively support environmental and ecological education (eg. organic farming and food organising). We also practice preventive medicine through personalized diet plans and appropriate physical activity schedules. During political and law studies at one of the best universities in Europe, we worked in the European Parliament in its co-decision making with the Agriculture and Fisheries Council (AGRIFISH). We also run the Professional European Consultancy Organization (PECO), specializing in analysis of e.g European Policies for Public Health and Food Safety, as well as Tourism and Foreign Investments in the Citizens' Sector. We are Independent Experts for the European Commission under the EU's 7th Framework Program for Research.


„In my practice I meet Patients from France, UK, USA, Poland and elsewhere, helping them purify their bodies from accumulated parasitic toxins and residues of allopathic drugs, triggering the burden and diet-related diseases. Preparing each therapeutic diet I start with non-invasive general health diagnostics of the organism using state-of-the-art devices such as the bio-resonance magnetic scanner of non-linear technology NLS (1) and the bio-impedance electrode body analyzer. In my offices the most important guests are always children :)“ - Jolanta Garcia, Founder & CEO

(1) unique diagnostic equipment, using the spectral analysis of rotating magnetic fields of living organisms, previously used mostly in aviation medicine.

 

Przykłady Certyfikatów

Certificates Examples

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.